lördag, oktober 11, 2014

Pappor göre sig icke besvär

Gävle sjukhus låter inte längre nyblivna mammor övernatta på BB, skriver Gefle dagblad. Papporna får dock stanna med sina nyfödda barn.

Nej, så är det ju förstås inte. Det är givetvis mammorna som får stanna hos sina nyfödda barn. Pappor göre sig icke besvär. De är ändå inte riktiga föräldrar. De har inte samma behov av att krama och gosa med sitt nyfödda barn för att på så sätt få barnet att knyta an till dem, det är ju trots allt mamman som under barnets uppväxt kommer att vara den huvudsakliga föräldern, det är hon som kommer att gå upp på nätterna och trösta och tillfredsställa barnets omsorgsbehov. Därför är det viktigt att mamman får tillbringa de första dygnens alla timmar tillsammans med barnet på BB så att barnet de första stapplande dagarna knyter an ordentligt till henne och förstår att hon vet hur att ge barnet trygghet. Hon, och bara hon.

Från och med nu är pappan den sekundära föräldern. Och klyftan mellan hans och hennes kompetens att ge barnet omsorg bara ökar. Och ökar.

När ska vi inse att pappor måste betraktas som föräldrar på exakt samma villkor som mammor? Hur kan vi ens prata om en tredje ”pappamånad” om vi inte låter pappa ge sitt barn total omsorg när det är nyfött? Gävle som ligger i Gävleborgs landsting är sedan fyra år styrt av Socialdemokrater och Miljöpartister. Samma partier har nu på regeringsnivå kommit överens om en tredje öronmärkt månad i föräldraförsäkringen, men jag tror att det mest handlar om rätten till betalt arbete för mammorna i vårt land, inte alls om barnens rätt till bra och trygga pappor, för då hade de inte kastat ut papporna från BB i Gävle.


torsdag, juli 10, 2014

SOMMAR

Ha det underbart i värmen älsklingar!! 


tisdag, april 08, 2014

Snubblade över en gammal intervju från februari 2010. Åsikter kan förändras - men när det gäller prostitution tycker jag nu som då - fokus på förövarna.

Bilaga 6.
Intervju med Fatima Svanå, Folkpartiets ledamot.
Skedde över mejl den 15/2-10 klockan 09.29

När jag frågar Fatima vilken position hon innehar i Folkpartiet får jag genast reda på att hon är en mycket aktiv person och att jag har haft tur som lyckats snappa åt mig lite av hennes tid.
– Jag är gruppledare för Folkpartiets regiongrupp i Halland. Jag är Folkpartiets ledamot i Hallands regionstyrelse samt vice ordförande i länsförbundet där jag också är utbildnings och personalansvarig.

Fatima arbetar heltid som ungdomsbehandlare och det har hon gjort i sex år. Politiskt ”arbetar” hon inte men hon har haft olika förtroendeuppdrag sedan år 2002. Hon har haft uppdrag i regionstyrelsen sedan 1 januari 2007 och varit medlem i Folkpartiet sedan 1999.

Svaret på frågan; ”hur ställer sig Folkpartiet i prostitutionsfrågan?” liknar svaret jag fick från folkpartisten Nina Bäckström. Båda två menar att prostitution aldrig kan accepteras i vårt samhälle, människor som prostituerar sig måste få hjälp till vård och den som köper sex av en annan människa ska straffas. 
– Vi behöver mer kunskap om prostitutionens orsaker och ta reda på vilka metoder att bekämpa den som är mest effektiva. Sexköpslagen sänder ut en signal om att samhället inte accepterar prostitution, men kan samtidigt leda till att det blir svårare att nå ut och hjälpa de prostituerade. Prostitutionen finns därför att den efterfrågas. Det är därför viktigt att också nå
sexköparna med insatser. Metoder för att utveckla arbetet riktat mot sexköparna behöver tas fram, säger Fatima.

Folkpartiet vill införa ett grövre sexköpsstraff för den som köper sex av någon som är offer för människohandel. De vill att de prostituerade ska erbjudas alternativ till prostitutionen genom god eftervård, stöd att finna nya gemenskaper och inkomstkällor samt att missbrukare ska få hjälp att bryta sitt beroende. De vill även ge fler offer för människohandeln permanent uppehållstillstånd i Sverige. Det Folkpartiet har genomfört fram tills nu är att de har tagit fram en handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Totalt satsades 213 miljoner kronor på 36 åtgärder under perioden 2008-2010. De har även tillsatt en utredning för att utvärdera sexköpslagen samt gjort det lättare att arbetskraftinvandra till Sverige.

Jag frågar Fatima hur hon personligen ställer sig i prostitutionsfrågan.
– Jag står bakom de åsikter Folkpartiet har. Jag håller med om att man borde lägga mer fokus på förebyggande arbete. Ett exempel är genusperspektiv i skolan för att främst diskutera vår förlegade mansroll.

– Jag anser att sexköpslagen är mycket bra då behöver sätta fokus på förövarna, är hennes svar på frågan om vad hon anser om sexköpslagen. Även om den inte är hård som hon önskar att den vore hon är hon tacksam över att vi har den.

– Vad tror du skulle hända med samhället om Sverige legaliserade prostitution?
– Vi skulle förändra vår kultur och moral i Sverige. Pojkar (och flickor för den delen) som växer upp skulle få en helt förvriden syn på relationer till det motsatta könet och hur sexualiteten kan uttryckas. Det skulle bli accepterat att se kvinnan som en handelsvara. Kvinnor och flickor skulle få det svårare att hävda sina demokratiska rättigheter då synen på kvinnor skulle flytta fokus från kvinnors kompetens till kvinnors potentiella sexuella tjänster.
Det skulle drabba alla kvinnor i samhället, vilket vore förfärligt när vi kommit så långt i kampen om lika rättigheter för båda könen.

Fatima tycker att det absolut bästa för samhället i stort och för alla kvinnor som riskerar att fastna i prostitution är att sexköparna är kriminaliserade.
– Prostitution i sig är inte, och ska inte vara, kriminellt.
Det är köpet och förmedlandet som är kriminaliserat, vilket Fatima anser vara utmärkt.

Hon har svårt att svara på frågan om hur hon ser på de kvinnor som prostituerar sig.
– De är som alla andra olika personer med olika bakgrund och olika motiv. Jag kan inte säga hur jag ser på dem som grupp.
Jag frågar henne istället varför hon tror att kvinnor prostituerar sig. Hon berättar att hon av egen erfarenhet har sett baksidan av prostitution. Hon menar att kvinnor och flickor har olika motiv. De flickor hon personligen har träffat som ungdomsbehandlare har alla utsatts för övergrepp av närstående i ung ålder. Detta medför låg självkänsla. De har sedan blivit uppfångade av män i åldern 25 och uppåt som sedan har blivit dessa tjejers ”pojkvänner”. Hon berättar att tjejerna tvingas prostituera sig för att kunna finansiera pojkvännens missbruk eller spelande. Tjejerna blir bjudna på droger och den dåliga cirkeln är igång. Vid 16-17 års ålder är de fullfjädrad missbrukare och saknar tillit till vuxna.
– Men detta är min egen erfarenhet och därmed inte sagt att jag är någon expert på prostitution.

Jag bad henne beskriva straffet för sexköp om hon fick bestämma. Svaret jag får är kort och bestämt.
– Fängelse. Inget mindre. Sedan är det en lång historia hur kriminalvården ser ut i Sverige. Den dömde ska parallellt med fängelsestraffet gå i terapi och alternativt få träffa före detta prostituerade och diskutera problematiken.


Avslutningsvis berättar hon att hon har skrivit om den prostituerade som kvinna men är fullt medveten om att många unga män också prostituerar sig. Män och pojkar som är utsatta för våldtäkt ökar i Sverige, den senaste statisktiken i Stockholm visar på att män anmäler våldtäkter i högre grad numera. Det enda som är stabilt är att den som köper sex eller den som våldtar är män. Därför handlar detta i så hög grad om förövarens motiv och vilken mansroll vi förmedlar i vår kultur.

måndag, april 07, 2014

Försvarstal för välfärdenDagligen läser och hör jag olika inlägg om nedmontering av välfärden, besparingar eller som nu senast i en insändare; "välfärden är inte vad den varit". 
Som liberal har jag en tro på enskilda människors förnuftskapacitet och så även i denna fråga. Låt er inte luras av retorik, falska påståenden och maktspel! Ta reda på fakta och fundera över vilket samhälle vi vill ha framöver. 

Ett där vi ser till att öka andelen sysselsatta för att få in pengar till Sverige som vi kan använda till välfärd? - eller ett samhälle som inte förstår samhällskonomisk logik i en globaliserad värld och som till slut inte har tillräckligt med skattepengar att använda till den välfärd vi så hett eftersträvar? 

Som väljare har du ett enormt ansvar att välja de politiker som kan styra vårt land mot en framtid tillsammans med resten av världen! Den som inte bryr sig om politik riskerar att bli styrd av dårar, sa Aristofanes för 2400 år sedan - och det gäller än!


Fakta kvarstår: Det har ALDRIG tidigare satsats så mycket pengar på vår gemensamma välfärd i Sverige. Ekonomerna Wallenskog och Börjesson från Sveriges Kommuner och Landsting redogör för detta i en replik i en stor kvällstidning (AB) häromdagen. Summan av deras beräkningar kan sammanfattas i att välfärdens kostnader i procent av BNP 1980 var 17,4%, och 2012 har ökat till 19 % av BNP. 

Minnet är kort och kanske är det lätt att haka upp sig på problem som fortfarande efter sju år av alliansstyre kvarstår. Men betänk hur det såg ut innan alliansen tillträdde och hur många missförhållanden vi såg på äldreboenden och hur många skolor som slet med att hålla budget! Nej - låt alliansen fortsätta sitt utmärkta arbete och se till att rösta liberalt (gärna på FP) - så inte de konservativa krafterna i M och KD blir alltför starka! 

Liberaler har alltid varit framsynta, tänker nytt, vill nytt och ser lösningar på väsentliga problem - så med ett stort Folkparti efter valet kan vi få en alliansregering 2.0 som både förvaltar Sveriges ekonomi och ser till att hitta skarpa lösningar på de problem som kvarstår. 

Fatima Svanå (FP) i hjärtat & hjärnan sann liberal 

(Debattartikel publicerad i Hallandsposten 29 mars 2014)

lördag, mars 01, 2014

Man's world - we don't deserve it

Älskar när smarta feminister avslöjar sexister och rasister. I detta fallet handlar det om den ökända "våldtäktslåten" Blurred Lines. Här i tvärtomtappning - även om männen i den här videon inte blir lika förnedrade som kvinnorna i Robin Thickes video. Men texten, vänner, texten! Här har tjejerna verkligen lyckats!! Lyssna och njut!


fredag, februari 21, 2014

Think about it.

Det handlar om din frihet.
Det handlar om din grannes frihet.
Det handlar om din kollegas frihet.
Det handlar om alla kvinnors frihet i hela EU.

Du bestämmer! Den 25 maj är det val till Europaparlamentet och det är dags att kryssa kvinnor. Kvinnor som driver feministiska frågor. För Europas framtid.

DIN makt över DIN plånbok.
DIN makt över DIN kropp.
DIN makt över DIN frihet.lördag, februari 15, 2014

Pressmeddelande 2014-02-14 om gränslös kärlek och EU

På fredagen och Alla hjärtans dag fastställdes Folkpartiet Liberalernas Europaparlamentslista på ett partiråd i Stockholm. På plats 29 och som enda hallänning hamnade Fatima Svanå (FP), Halmstad. Hon har klivit fram som en av kvinnoförbundet Liberala Kvinnors feministiska kandidater till Europaparlamentet och vill i valrörelsen sätta fokus på frågor som rör kvinnors rätt till abort i hela EU, där idag Malta, Polen och Irland förbjuder kvinnor att göra abort. Flera frågor som hon vill driva och brinner starkt för, är samordningen kring personer utsatta för hedersrelaterat våld. – EU behöver kartlägga behoven och skapa samordningsfunktioner för de personer som idag lever med skyddad identitet, säger Fatima Svanå (FP). Att gömma sig för sin familj och släkt kräver bilaterala avtal så att skyddet för individer kan göras bättre och mer professionellt, säger hon och fortsätter: - EU kan vara en viktig aktör på området när det gäller personers rätt att leva ett liv fritt från våld och förtryck. Det är den viktigaste liberala frihetsfrågan i Europa idag. Alla ska ha rätt att älska och leva med den de vill.

lördag, januari 18, 2014

Samtyckeslag NU

Idag har tusentals människor manifesterat mot sexuellt våld för en samtyckeslagstiftning på medborgarplatsen i Stockholm. Jag känner mig överväldigad och stolt. Det är en fantastisk känsla att få vara en liten, liten del av stora samhällsförändringar!  2004 medverkade jag i TV4 Öresunds morgonsoffa om samtyckeslagstiftning, 2009 motionerade jag som första folkpartist om samtyckeslag och 2013 fick jag vara med och rösta igenom samtyckeslagstifning på Folkpartiets landsmöte (se nedan). Tänk att så många #fatta r och att det snart kan bli verklighet!!

Här talar jag för en samtyckeslagstiftning (17:48 in i inslaget):

Och så här glada blir vi när förslaget går igenom (31:33 in i inslaget) :
fredag, januari 17, 2014

Kommentar till Belindas feministprogram

Jag kallar mig stolt feminist. Det finns hundratals frågor som vi feminister kan kämpa för, en del mer prioriterade och viktigare än andra. Kanske är det hedersrelaterade förtrycket där föräldrar mördar sina barn för att upprätthålla kyskhetskravet på den kvinnliga delen av familjen, det mest fruktansvärda och det som är högst prioriterat att bekämpa för en feminist som mig. Men det finns även de lägst prioriterade frågorna; som att få lov att bada utan bikini, när män (som har större bröst än jag) helt fritt får slänga runt med sina överkroppar, fria från push-ups. Att inse att dessa två frågor är sammanlänkade, på var sin sida i kedjan som kallas patriarkat, det är det som gör mig till feminist. Att se sambanden kräver kunskap och erfarenhet. Börja spana och förändra - du med!


lördag, november 30, 2013

Fatima Svanå till förstaplatsen på kommunfullmäktigelistan. Motiv 6/6 ORGANISATION

Folkpartiet är ett litet parti. Vi har inga stora intresseorganisationer som backar upp med pengar och valarbetare. Det finns inga kontor där tjänstemän skriver bloggar och håller koll på debatten i sociala medier. Folkpartiet Halmstad har ingen anställd. Allt internt partiarbete sköts ideellt. Därför kan det svaja när det gäller hemsidan, information till medlemmar och Halmstadbor. Men det skulle kunna göras på ett annat sätt.
Jag är övertygad om att den/de som har de högst arvoderade förtroendeuppdragen i partiet ska arbeta internt för partiet. Något år valde Folkpartiet Halland den lösningen i sin länsförbundsstyrelse - de båda heltidsarvoderade kommunråden i Halmstad och Kungsbacka blev ordförande och vice ordförande i länsförbundet. Just för att det är ett tungt jobb att axla. Många länsförbund har sin riksdagsledamot som ordförande. Men det går inte om inte personen i fråga tycker det är roligt och vill ta ansvaret.
Jag älskar organisering! Jag försöker så gott jag kan att göra nyhetsbrev, hjälpa till i styrelsearbetet (Jag gick också in och tog över ordförandeskapet i föreningen när det krisade för några år sedan) och hela tiden hålla nya medlemmar uppdaterade.
Om jag fick förtroendet att vara Folkpartiets ledare i Halmstad - skulle jag ägna en lagom del av heltiden åt det interna arbetet. Det skulle liksom passa väldigt bra att göra det när man är den som har ett informationsövertag och framförallt; tiden!
Nu ska det sägas att Folkpartiet måste växa rejält för att få en kommunrådsplats. Och vid förra valet tappade vi ett mandat… Det gäller att vända på den trenden!! De fem kommunråden i Halmstad ska bli tre och vi vet ju alla vad minskning av poster gör för ett litet parti; det blir ännu mer försvagat. Just på grund av logiken ovan. Vi vill mer i Folkpartiet Halmstad! Vi vill växa, vi vill synas, vi vill göra skillnad!!


Fatima Svanå till förstaplatsen på kommunfullmäktigelistan. Motiv 5/6 - DEMOKRATI


Det är inte lätt att ta beslut om att kandidera för en förstaplats på en lista som innehåller så många bra namn. Men jag tror att det är bra att det finns flera som är beredda att axla ansvaret som "lokal partiledare". Det vittnar om att det finns flera kandidater som är kompetenta och villiga. Och det är bara positivt.
Att ha omröstningar på en nomineringsstämma är ett sundhetstecken. Det visar på att medlemmar har en reell chans att påverka och tycka till. Därför har vi provval. För att alla medlemmar ska få säga sin mening. I Halmstad fungerade inte provvalet - och därför är det av yttersta vikt att medlemmarna på nomineringsmötet får säga sin åsikt. Nomineringskommittén har gjort sitt jobb och lämnar förslag till en lista - nu är det medlemmarnas tur och vid valet är det väljarnas tur. Det allra viktigaste!
Jag är en av dem som anser att väljarnas kryss ska spela stor roll - att den som fått flest kryss ska också hamnar överst efter valet, få de tyngsta förtroendeposterna eftersom den kandidaten också fått det största förtroendet. Det är jätteviktigt! Jag anser att det är ett svek mot väljarna om man inte följer deras vilja.
Demokratiska samtal, omröstningar och val är aldrig fel. Att kandidera till förstaplatsen är ett sätt att visa på att det demokratiska spelet fungerar.fredag, november 29, 2013

Fatima Svanå som etta på kommunfullmäktigelistan. Motiv 4/6 - HANDLINGSKRAFT


Politiker får ofta lära sig på olika utbildningar att de ska tala om VAD som ska göras och tjänstemän ska sköta HUR-frågorna.
Jag håller inte med om detta. Jag tror det är absolut nödvändigt att politiker lägger sig i hur olika beslut sköts. Ett bra exempel är hur antal förskollärare ska öka i Halmstad. Jag är övertygad om att det inte räcker med att säga ATT förskollärarandelen ska öka, utan även besluta HUR detta ska göras. Barnskötarna, som är den yrkesgrupp som ska minska i andel ska göra det genom att få reella möjligheter till utbildning och validering - de ska tillfrågas om hur de själva kan tänka sig lösningar för att öka andelen förskollärare (dvs få chans att bli förskollärare själva). Att ha respekt för barnskötarnas kunskap, erfarenhet och lojalitet är av största vikt för att komma framåt i den stora politiska frågan som handlar om att öka kompetensen i förskolan. Där måste politiker lägga sig i HUR omställningen sköts.
En annan nöt att knäcka handlar om att se till att förskolan tar emot alla elever som behöver plats. Det står idag 164 barn utan förskoleplats i Halmstad kommun, vi borde meddetsamma se till att anställa en person (alternativt göra om en tjänst på förvaltningen eller näringslivsbolaget) som tar tag i problemet med handfasta direktiv:
1. leta upp en central tomt som står tom. (Marknadsplatsen) - se till att paviljonger uppförs för en kortsiktig direkt lösning.
2. annonsera efter lokala entreprenörer som vill bli "dagmammor", eller dagbarnvårdare som det heter. Se till att hjälpa till genom lokaler, tillstånd och allmän information. Halmstad näringslivsbolag kan vara behjälpliga med sin enorma kompetens.
3. kalla till samrådsmöte med alla tjänstemän i kommunen som har inflytande över planprocesser och "paxa" tomter inför framtiden där förskolor kan byggas.

Jag anser att politiker kan vara idésprutor, se till att konkreta HUR frågor får fart och Halmstadborna får sina behov tillgodosedda! Vi ska vara en kommun som står på tå för våra invånare. Det gör vi genom att stimulera näringsliv, stora företag som små. Hårda verksamheter som mjuka. Det finns så många invånare som vill bidra till en bättre kommun - vi måste bara ta tillvara på allt engagemang och vilja till förbättring!

Fatima Svanå som etta på kommunfullmäktigelistan. Motiv 3/6 - VÄRDERINGAR


Om jag fick bestämma skulle Folkpartiet vara den självklara vakthunden för mänskliga rättigheter när ärenden avhandlas i den politiska toppen. Vi skulle efterfråga hur socialnämnden tillgodoser behovet av skyddat boende för kvinnor utsatta för våld. Vi skulle protestera när tjänstemän ger svaret att allt ser bra ut i förskolegrupperna. För vi vet ju att det behövs akuta åtgärder. Folkpartiet måste stå på den lilla människans sida. Vi får aldrig glömma vem som röstade fram oss - vilka som gynnas av vår politik. Det är de människor som vill växa, som vill ha frihet och som kräver att själva få bestämma över sina liv. 
De personerna röstar på Folkpartiet Liberalerna för att vi har den bästa politiken för deras behov. För mig är det en hederssak att fullfölja den politiken. Och det är politik vi pratar om - inte förvaltning. Vi måste våga vara kontroversiella, ifrågasätta och debattera. Det är själva kärnan i Folkpartiets värderingar. Jag kan vara en bråkstake - jag vågar ifrågasätta samtidigt som jag lyssnar på andras argument. Så länge jag känner förtroende och uppbackning kan jag agera. Så nu är det upp till Folkpartiet Halmstad. Vill ni så kan jag!

onsdag, november 27, 2013

Fatima Svanå som etta på kommunfullmäktigelistan. Motiv 2/6 - LÄNGTAN

Jag har ofta stått på andra plats. Varit nära makten men inte ända framme. När jag blev nominerad till kommunrådsposten 2009 (när vårt fd kommunråd Bertil Nilsson hoppade av) tackade jag dock självmant nej. Jag kände mig inte mogen där och då att ta det ansvar en kommunrådspost innebär. Sedan dess har jag utvecklats och blivit oerhört trygg i min roll som politiker. Sedan ett år tillbaka har jag längtat efter att få komma in och leda Folkpartiet i Halmstad som kommunråd/gruppledare. Jag fick chansen att bli gruppledare i början av året och hade starkt stöd i gruppen trots att jag inte sitter i kommunfullmäktige. Det blev jämnt röstantal och jag förlorade till sist mot min motkandidat Per Carlsson genom lottning. Surt sa räven - men jag kommer igen! :)

Motiv 2/6 - LÄNGTAN
Nu har jag chansen. Igen. Och nu vill jag verkligen ta den! Folkpartiet i Halmstad har haft provval inför kommunfullmäktigelistan. Provvalet bestod av arton personer som lagt max fem poäng var på max fem personer. Suzanne Åkerlund vann provvalet med 9 röster, Tommy Lundkvist kom tvåa med 7 röster och jag tillsammans med Per Carlsson och Josefin Hallenborg kom på delad tredjeplats med 6 röster var. Det var tydligt att provvalet blev en flopp och resultatet svårt att ta i beaktande p g a det låga valdeltagandet. Jag kritiserade processen - ledd av nomineringskommittén och som påverkat valdeltagandet  - trots att jag insåg att det kunde försämra mina chanser att få en bra position av nomineringskommittén som skulle göra ett förslag till nomineringsmötet den 30 november.

Inför nomineringskommitténs förslag har inga intervjuer gjorts. Därför väljer jag att skriva dessa bloggposter inför mötet på lördag. Jag vill få en chans att berätta varför jag kandiderar. Jag vill att du, medlem i Folkpartiet Halmstad, ska veta att jag vill, jag kan och jag vågar! Jag vill att du röstar på mig om du tror på en socialliberal framtid för Folkpartiet i Halmstad.

Förtrycket som sliter mitt itu

Hedersvåld eller hederskultur väcker känslor. Vissa tar illa upp av själva begreppet. Och det ska gå att diskutera ord som skam, heder, det arabiska begreppet namos, kyskhet, våld – det ska vi fortsätta göra! Men tills vidare behöver vi använda det begrepp som är känt, som fler och fler börjar känna till. För medvetande är nummer ett. A och O. Under mina år som aktiv i kvinnojoursrörelsen och som beteendevetare på olika ungdomshem för flickor har jag hos tjänstemän mött allt från oförståelse till personal med egna erfarenheter. Den skiftande kunskapsnivån är skrämmande!

Fler behöver lära sig vad hedersvåld är. Fler behöver veta hur de ska se signalerna på att en person är förtryckt av sin familj och hur de ska handskas med problemet. För det är verkligen inte enkelt. Många är rädda att bli tagna för rasister när de kritiserar våld och kontroll utfört av en person med utländsk härkomst. Men rädslan för att stigmatisera en viss religiös eller etnisk grupp får aldrig hindra oss att tala om att problem finns i den kulturen, religionen eller etniciteten. Vi måste stå på den enskilda individens sida i dess kamp för sina basala rättigheter och utformandet av sin egen framtid! Flickan som längtar efter att utbilda sig måste få stöd av samhället när hennes familj kräver att hon stannar hemma för att laga mat åt sina bröder.

Alla flickor i Sverige som redan i fyra- femårsåldern vet att en kvinna ses som ett objekt som ska döljas och gömmas tills hon blir vuxen för att giftas bort måste få veta att det svenska samhället står på hennes sida i sin rätt att utvecklas som fri människa – som subjekt i en fantastisk värld full av möjligheter för den som önskar.

Alla pojkar som tidigt lär sig att hålla koll på sina systrar och sin mamma för att rapportera minsta avvikelse från normen till pappa (eller i vissa fall mamma) måste få hjälp och tid att reda ut sin egen roll i ett förtryckande system. För de pojkarna slits mitt itu – i ett Sverige där våld och förtryck är något fult, men i en familj där det förväntas i din roll som ung man att delta i förtrycket för att vara manlig. Där det blir fult att låta bli. Jag gråter för de unga männen som i sin vilsenhet under tonåren blir skolans bråkstakar – hamnar i kriminalitet och till slut landar i en relation med en kvinna som i sin tur ska kontrolleras och bevakas.

Vi ska fortsätta arbeta för att kartlägga förtrycket, öka myndigheters kunskaper och tillhandahålla reella flyktvägar för den som fruktar för sitt liv och sina rättigheter. För det behövs samarbete, inom Sveriges gränser mellan olika aktörer, såsom skola, polis och socialtjänst – men också på ett internationellt plan, mellan EU-länder i synnerhet och alla länder i allmänhet. Vi ska fortsätta prata om problemet med hedersvåld och kyskhetskultur och vi ska vara modiga, principfasta och skapa framtidstro för Sveriges ungdomar!

Fatima Svanå (FP)
Socialpolitisk talesperson Liberala Kvinnor
beteendevetare med många års erfarenhet av mäns våld mot kvinnor och hedersvåld